Utflykten till Askersund är genomförd enligt plan och deltagarna framförde sitt varma tack för en trevlig dagsutflykt.


För kommande verksamhet rekommen-deras läsning av vår ordförandes brev. KLicka här!