Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)
Kungliga Bergslagens Artilleriregemente historia

Tillbaka till startsidan
        Tillbaka till innehållsförteckningen

Krigsorganisationen
(Vill du komplettera innehållet med text eller bild? Maila det till Magnus Stenström)

Under årens lopp har försvarsmakten kontinuerligt förändrats i takt med utvecklingen. Artilleriet har i samma takt anpassat sig till till denna. Det är många faktorer som påverkat denna utveckling för att nämna några av särskilt stor vikt; hotbilden, den materiella utveckling, utveckling i taktik- och stridsteknik, erfarenheter från internationella konflikter, organisatoriska förändringar av olika anledningar samt politiska beslut om försvarsmaktens (tidigare krigsmaktens) ekonomi, mål och uppgifter.

De här övergripande faktorerna har naturligtvis direkt koppling till upprättandet 1944 av och förändringarna över tiden för Kungliga Bergslagens Artilleriregemente. På dessa sidor redovisas regementets krigsorganisation och möjligheter att koppla minnen och händelser till de förband som utbildats, övat och givit så många människor så många oförglömliga minnen. Har du koppling till något av förbanden nedan är du välkommen med din berättelse och gärna bilder.

Idén är att varje förband skall få sin egen sida där historier och bilder läggs in efter hand. Så minns, teckna ner och maila till oss.

 

Krigsorganisation 1945

Krigsorganisation 1987

A 9 Krigsförband 1982