Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)
Kungliga Bergslagens Artilleriregemente historia

Tillbaka till startsidan
        Tillbaka till innehållsförteckningen

Våra regementschefer
(Vill du komplettera innehållet med text eller bild? Maila det till Magnus Stenström)

Period Antal år Regementschef
1943-1946 3 Årmann, Carl Nils Gabriel
1946-1952 7 Philipson, Axel Jacob
1952-1955 3 Berggren, Erik Thorsten
1955-1959 4 Hård af Segerstad, Fredrik Carl Gunnar
1959-1964 5 Sandahl, Sven Esais
1964-1965 1 Holmstedt, Nils Gustaf
1965-1974 9 Claëson, Sten
1974-1982 8 Mittag-Leffler, Gösta Pehr Håkon
1982-1986 5 Carlsson, Carl Mattias
1986-1992 6 Carlson, Lars Oskar
1992-1994 2 Forssmark, Kjell
1994-2000 5 Almlöw, Leif Assar Birger

 Översten mm Birger Almlöw
född 9/9 1942.
Regementschef 1994-2000