Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)

Till startsidan

Om Kristinehamns Artilleriförening

 

Vid regementet A 9 i  Kristinehamn bildades 1944 kamratföreningen Bergslagsartillerister, en förening för anställda och värnpliktiga vid regementet. Syftet var att vidmakthålla den goda kamratskapen och att hålla kontakt mellan regementet, staden och de som tjänstgjort vid regementet.

I takt med förändringarna under senare år då inte bara det ursprungliga Bergslagens artilleriregemente fanns i garnisonen ändrade föreningen namn först till Artilleriregementet A 9 kamratförening och sedan Kristinehamns Artilleriförening. Regementet flyttade till Boden och föreningen blev en öppen ideell förening.

                           Kristinehamns Artilleriförening är en öppen, ideell förening med syfte att:
                                   -  främja ett gott kamratskap och vara en förening för artillerister
                                      som verkat i Kristinehamn
                                   -  vara en sammanslutning för försvarsintresserade
                                   -  vårda artilleritraditionerna i Kristinehamn

Föreningen ingår i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) och samarbetar med övriga militära kamratföreningar inom artilleriet.”

Regementet har även haft en traditionsgrupp som arbetat med att bevara och visa upp äldre materiel, i första hand fordon som använts vid regementet. Dess fordon och pjäser har överförts till föreningar i Kristianstad och Boden. Gruppen heter Bergslagsartilleriet och har några kvarvarande entusiaster som tagit hand om vissa minnessaker.