Till startsidan            Tillbaka till Bildgalleriet

Bilder från kamratföreningens verksamhet

Resa runt Vättern 2005


Salut för KAF

Lunch på mässen i Skillingaryd

Skillingaryd besöktes

Flygmuséet på Malmen, Linköping

A6 museum

Lunch på K3