KAF planerade program för 1.halvåret 2019 

                        Tillbaka startsidan                Titta gärna på aktuellt medlemsbrev      Här har du en årsöversikt med styrelsearbete inlagt  2019

 

Tid Aktivitet Plats Övrig info
onsdag 13/2
kl 1400-1600

Årsmöte 2019
Platschefen för Merx fastigheter Martin Henriksson berättar om vad som hänt och vad som händer på regementsområdet och om hur framtiden ser ut på området.

Eftermiddagskaffe och årsmöte

Platsen är kanslihuset gamla A9, övre våningen (konferensrum)

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren genom:

· mail: kgli@tele2.se eller

· telefon/telefonsvarare: 0550-158 75 eller 070-685 43 34

onsdag 13/3
kl 1400-1600

Medlemsmöte mars
Överstelöjtnant Stefan Svahn återkommer och berättar om FMTIS i Örebro.

FMTIS betyder Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, ett förband som har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem och stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands.

Eftermiddagskaffe.

Norrgården

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren genom:

· mail: kgli@tele2.se eller

· telefon/telefonsvarare: 0550-158 75 eller 070-685 43 34

 

onsdag 14/4    kl 1400-1600

Medlemsmöte april
Major Jerry Tauberman kommer till oss och berättar om vad som hänt och vad som händer vid skjutfälten Villingsberg och Älvdalen.

Eftermiddagskaffe.

Norrgården

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren genom:

· mail: kgli@tele2.se eller

· telefon/telefonsvarare: 0550-158 75 eller 070-685 43 34

onsdag 22/5
kl 0800-1730

Dagsresa till Kinnekulle
Vi åker söderut till det stora stenbrottet vid Hellekis där vi intar medhavt fika.

Sedan fortsätter vi mot Munkängarna där vi tar en promenad på en stig ca 1,5 km genom ett hav av ramslökar.

Efter det förflyttar vi oss mot Västerplana där vi skall se på guckusko, en fridlyst orkidé. Det är en promenad på ca 800 meter på en spång.

Sedan är det lunch som utspisas på Kinnekullegården (buffé) med en vidunderlig utsikt över Göteneslätten.

Efter lunch besöker vi Falkängarna. Det är en hantverksby med små butiker. Vi tar även en eftermiddagsfika innan vi åker hemåt.

Avresa kl 0800 från samlingsplats Unos Glas Norra Staketgatan 27

Kostnaden är 200 kr per person, betalas kontant på bussen och inkluderar lunch och eftermiddagsfika.

Att ta med: Promenadskor, förmiddagsfika och pengar till resan.

Deltagaranmälan senast den 15. maj till Håkan Aronsson genom:

·   mail: hakan.aronsson@comhem.se eller

·  SMS/telefon: 070-883 71 25

Minsta antalet deltagare för att genomföra resan är 15.

 

Planerad verksamhet under andra halvåret 2019

Den 11.september resa till Närke. Medlemsmöten 9.oktober, 13.november och 11.december.