Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)

Till startsidan

Aktuell information

Årsmöte 2019 - KALLELSE

Årsmötet genomförs onsdagen den 13.februari kl 1400–1615.
OBS! För att slippa dyrt utskick med dagordning kan du klicka här för att själv printa ut eller spara den på din mobiltelefon.

Platsen är kanslihuset på gamla A9 övre våningen (konferensrum).

Platschefen för Merx fastigheter Martin Henriksson berättar om vad som hänt och vad som händer på regementsområdet och om hur framtiden ser ut på området.

Eftermiddagskaffe och årsmöte.

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren genom:

·         mail: kgli@tele2.se eller telefon/telefonsvarare: 0550-158 75 eller 070-685 43 34

Årsavgiften

Med senaste utskick följer ett inbetalningskort med en uppmaning att betala årsavgiften. Årsavgiften är 150 kr och föreningens plusgirokonto är 27 76 04-5.

Årsavgiften betalas senast den 1. juni.

Även en frivillig gåva är mycket välkommen.

E-mailadresser
Att sända ut medlemsbrev per post har blivit en alltför stor kostnad för föreningen. Därför kommer vi från och med utskicket inför hösten att sända ut medlemsbrev per mail till de som vi har mailadresser till.

Ber därför att ni meddelar er mailadress genom att sända en hälsning

per mail till hakan.aronsson@comhem.se