Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)              

Till startsidan

Styrelse mm för 2019-20

Bo Arvidsson,
Ordförande
Magnus Stenström
Vice ordförande
Inger Nordin
Sekreterare
Håkan Aronsson
Kassör


Styrelseledamöter

Ulf Johanson Sören Widmark Berndt Gustavsson Anita Höglund  Karin Pettersson

Revisorer

Ordinarie:  Ann Bengtsson och Torsten Bergstedt  
Suppleanter: Björn Bruce och Margita Lindberg

Valberedning

Åke Thörnesjö och Gunnar Lager