Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)              

Till startsidan

Styrelse mm för 2020-21

Bo Arvidsson,
Ordförande
Magnus Stenström
Vice ordförande tillika kassör
Inger Nordin
Sekreterare
Håkan Aronsson
Ledamot

Ulf Johanson
Ledamot
Sören Widmark
Ledamot
Berndt Gustavsson
Ledamot
Anita Höglund
Ledamot 

Revisorer

Ordinarie:  Ann Bengtsson och Torsten Bergstedt  
Suppleanter: Björn Bruce och Margita Lindberg

Valberedning

Peter Eskebrink och Maud Johansson