Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)

Till startsidan

Bilder insända av Lars-Åke Andersson

En dag, men inte vilken dag som helst, det är regementets dag. På podiet står, traditionsenligt, chefen A 9 överste Sten Claёson stödd av sin stabschef överstelöjtnant Bo Stenström. Bilden är framkallad 1996

En dag, men inte vilken dag som helst, det är regementets dag. 
När ritualerna på regementsplan var klara tågade gäster och menigheten ner till Sjöängen. En klar avvikelse från tidigare. På Sjöängen bjöd militärmusikkåren på ett figurativt nummer med marschmusik och de värnpliktiga bjöd på en mångsidig lagstafett. På bilden ses regementets förste chef överste Carl Årmann gratulera vinnande lag i stafetten. Årmann åtföljs av dåvarande chefen A 9 överste Sten Claёson.