Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)
Kungliga Bergslagens Artilleriregemente historia

Tillbaka till startsidan
        Till innehållsförteckningen

 

Kungliga Bergslagens Artilleriregemente historia

Detta är ett ständigt växande dokument, likt Wikipedia, som skall minnas tiden från 1942 till 2000 då regementet var en del av Kristinehamn, det svenska artilleriet och inte minst för alla som under kortare eller längre tid haft A9 som hemvist. 

Föreningens tanke är att alla som har historier, minnen eller bilder kopplade till sin tid vid regementet skall bidra till denna historia. Redaktionen tar emot allt och kommer efter hand att lägga in detta på ett överskådligt sätt. Det går också att göra kompletteringar till befintliga inlägg med texter eller bilder.

Vi välkomnar alla att via e-post eller brev sända in alster till redaktionen. Vi skall sedan arbeta in detta i en som vi hoppas växande skildring av vårt regementes liv från olika tider, nivåer och platser. Minnen från övningar är särskilt välkomna.

I redaktionen

Bo Arvidsson, Magnus Stenström, Marianne Bertheau, Karin Petersson, Mats Johnsson och Hans Keller

Innehållsförteckning